نویسنده = حبشی، هاشم
تعداد مقالات: 2
2. تأثیر زمان عمل آوری و مقدار خاکستر ساقه ذرت بر ویژگی های مکانیکی خاک های تورم پذیر راه های جنگلی چکیده

دوره 25، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-18

آیدین پارساخو؛ عبدالرسول حیدری؛ مهران نصیری؛ هاشم حبشی