نویسنده = پیله ور، بابک
تعداد مقالات: 4
1. بررسی الگوی توزیع و برخی مشخصات کمی و کیفی بذور بلوط ایرانی در جنگل‌های جست زاد زاگرس میانی

دوره 23، ویژهنامه (2)، زمستان 1395، صفحه 23-42

زهرا نیک فر؛ بابک پیله ور؛ حمیدرضا عیسوند؛ زهرا میرآزادی


2. شناسایی جوامع گیاهی جنگل پرک لرستان با استفاده از روش‌های کمی

دوره 23، وبژهنامه (1)، زمستان 1395، صفحه 69-96

زهرا ویس کرمی؛ بابک پیله ور؛ غلام حسن ویس کرمی


4. اثر تیمارهای مختلف نور و آبیاری بر برخی شاخص‌های رشد و ویژگی‌های کمی نهال‌های رملیک Ziziphus nummularia

دوره 22، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-28

بابک پیله ور؛ زهرا میرآزادی؛ حمزه جعفری سرابی