نویسنده = ایمانی، رضا
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ویژگی‌های فیزیکی، نوری و بیولوژیکی کاغذ اسکناس ضد‌باکتری حاوی نانونقره

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 87-102

امید یزدانی آقمشهدی؛ قاسم اسدپور؛ اسماعیل رسولی گرما رودی؛ رضا ایمانی


2. بهبود خواص آنتی باکتریال کاغذهای بهداشتی با استفاده از ذرات نانو نقره

دوره 22، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 119-136

الیاس افرا؛ مریم محمدی؛ رضا ایمانی؛ پروانه نارچین


3. ارزیابی تاثیرنانوکوتینگ لایه ای کایتوزان- نانوالیاف سلولزی بر ویژگی های الیاف و کاغذ لینتر پنبه

دوره 22، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 151-170

صبرینه محسنی توکلی؛ حسین رسالتی؛ الیاس افرا؛ رضا ایمانی؛ Henrikki Liimatainen