نویسنده = بابانژاد، منوچهر
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط بین بیماری زغالی بلوط و خسارت سوسکهای چوبخوار (Borer beetles) در جنگلهای شهرستان خرم آباد

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 110-142

محمد رستمیان؛ محمدرضا کاوسی؛ عیدی بازگیر؛ منوچهر بابانژاد