نویسنده = جعفری، سید رحمان
تعداد مقالات: 1
1. تولید نانو ویسکر سلولز از گیاه بامبو و بررسی ویژگی های آن

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 115-130

الهه مهری؛ علی قاسمیان؛ الیاس افرا؛ سید رحمان جعفری