نویسنده = روستایی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. اثر استفاده از آنتراکینون بر ویژگی‌های خمیرکاغذ سولفیت خنثی از گونه ممرز

دوره 22، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 189-206

مریم روستایی؛ ربیع بهروز؛ سعید مهدوی