نویسنده = اسماعیل زاده، امید
تعداد مقالات: 2
2. جامعه شناسی گیاهی منطقه حفاظت شده خیبوس

دوره 19، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-20

امید اسماعیل زاده؛ حامد اسدی؛ عباس احمدی