نویسنده = رسولی گرما رودی، اسماعیل
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ویژگی‌های فیزیکی، نوری و بیولوژیکی کاغذ اسکناس ضد‌باکتری حاوی نانونقره

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 87-102

امید یزدانی آقمشهدی؛ قاسم اسدپور؛ اسماعیل رسولی گرما رودی؛ رضا ایمانی


2. بررسی قابلیت رنگ بری خمیرکاغذ کرافت زیستی به روش دوست دار محیط زیست ECF

دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 199-214

اسماعیل رسولی؛ ایرج محمدی


3. اثر حذف مغز بر ویژگیهای خمیرسازی و کاغذ حاصل از باگاس

دوره 22، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 167-186

اسماعیل رسولی؛ جلیل رشیداوی؛ امید رمضانی؛ احمدرضا سرائیان