نویسنده = عزتی، ستار
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کارایی سرعت اسکیدر چنگک دار HSM 904 در شیب های طولی مختلف مسیر چوبکشی

دوره 22، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 205-222

ستار عزتی؛ اکبر نجفی؛ محمود عباسی؛ اسماعیل قجر