نویسنده = طبرسا، تقی
تعداد مقالات: 1
1. خواص اوراق فشرده ساخته شده از پاکت نگهداری مواد آشامیدنی (تتراپک)

دوره 20، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 99-115

هاشم رهامین؛ محراب مدهوشی؛ تقی طبرسا؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی