نویسنده = کیخا، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثرات متقابل شاخص‌های تجاری چوب و محصولات چوبی

دوره 22، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 147-166

علی بیات کشکولی؛ علیرضا کیخا؛ علی رفیقی