نویسنده = خزائیان، ابوالقاسم
تعداد مقالات: 3
1. اثر تیمارحرارتی با روغن کلزا بر روی کیفیت سطح چوب صنوبر دلتوئیدس

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 41-55

فرید لطفی؛ محمد رضا ماستری فراهانی؛ ابوالقاسم خزائیان


2. بررسی استفاده از لیکور سیاه تقویت شده با نانو لیف لیگنوسلولز جهت بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب

دوره 23، ویژهنامه (2)، زمستان 1395، صفحه 297-322

مصطفی یحیوی؛ ابوالقاسم خزاعیان؛ علیرضا شاکری


3. تخته نانوسلولز: مطالعه عملکرد پیش پرس سرد و خواص فیزیکی تخته

دوره 23، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 281-302

صونا آزاد؛ حسین یوسفی؛ مهدی مشکور؛ ابولقاسم خزاعیان