نویسنده = جلیلوند، حمید
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه اقلیم شناسی درختی درختان آزاد پارک جنگلی دلند استان گلستان

دوره 24، شماره 1، بهار 1396، صفحه 161-174

سید جلال نیک رای؛ اصغر امیدوار؛ تقی طبرسا؛ حمید جلیلوند؛ رضا اولادی