نویسنده = طهماسبی، فهیمه
تعداد مقالات: 1
1. تولید خمیر کاغذ NSSC از ساقه سورگم دانه‌ای به منظور تولید کاغذ کنگره‌ای

دوره 22، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 93-108

سعید مهدوی؛ فهیمه طهماسبی؛ علی قاسمیان؛ احمد سراییان