نویسنده = رفیقی، علی
تعداد مقالات: 1
1. وضعیت کارگاه‌های تولیدات چوبی استان گلستان

دوره 20، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 125-137

صغری یدالهی؛ علی رفیقی