نویسنده = ماستری ‌فراهانی، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقاومت به پوسیدگی چندسازه صنعتی آرد سرشاخه پسته- پلاستیک با و بدون رنگ‌دانه

دوره 20، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 111-123

محدثه صفارزاده؛ محمد رضا ماستری ‌فراهانی