نویسنده = شتایی جویباری، شعبان
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی وضعیت فرسایش خاک در حوزه آبخیز چهل‌چای، استان گلستان با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای SPOT5

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 73-86

سیدهاشم موسوی نژاد؛ هاشم حبشی؛ فرشاد کیانی؛ شعبان شتایی جویباری؛ امید عبدی