نویسنده = کرد، بهزاد
تعداد مقالات: 6
1. خواص گرمایی و رفتار آتش گیری در فیلم های نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید

دوره 23، ویژهنامه (2)، زمستان 1395، صفحه 185-202

بهزاد کرد؛ مهدی روحانی