نویسنده = بابایی، سید اسحاق
تعداد مقالات: 1
1. اثر مقدار نانورس و ماده کف‌زای شیمیایی بر ساختار سلولی و خواص مکانیکی چندسازه‌های کاه‌گندم/پلی‌اتیلن‌سنگین

دوره 21، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 71-92

محمد فارسی؛ سید اسحاق بابایی؛ مصطفی معدنی پور؛ آرش فرج پور