نویسنده = الوانی نژاد، سهراب
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ترکیب و تنوع گیاهان علفی پس از آتش‌سوزی در جنگل‌های بلوط ایرانی، زاگرس جنوبی

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-16

جلال چمانده؛ سهراب الوانی نژاد؛ پرویز غلامی


2. بررسی تنوع ریختی برگ و میوه گونه تادار (Celtis caucasica) در جنگلهای زاگرس جنوبی

دوره 23، ویژهنامه (2)، زمستان 1395، صفحه 43-64

نسیبه جعفری پور؛ سهراب الوانی نژاد؛ پیام فیاض؛ امین میرشکاری