نویسنده = اختری، ملیحه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی چوب پالونیای اشباع شده با نانو نقره و نانو مس

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 147-160

ملیحه اختری؛ مریم قربانی؛ حمید رضا تقی یاری