نویسنده = مجنونیان، باریس
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پتانسیل تغییر حجم خاک جاده های جنگلی بهسازی شده با مواد پلیمری

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 149-162

احسان عبدی؛ فاطمه موسوی؛ علی رئیسی استبرق؛ باریس مجنونیان


2. بررسی کمی و کیفی استاندارد‏های ساخت جاده‏های جنگلی منطقه ارسباران

دوره 22، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 19-34

منیژه طالبی؛ باریس مجنونیان؛ احسان عبدی؛ محمدرضی الهیان