نویسنده = الهیان، محمدرضی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کمی و کیفی استاندارد‏های ساخت جاده‏های جنگلی منطقه ارسباران

دوره 22، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 19-34

منیژه طالبی؛ باریس مجنونیان؛ احسان عبدی؛ محمدرضی الهیان