نویسنده = پارساخو، آیدین
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر زمان عمل آوری و مقدار خاکستر ساقه ذرت بر ویژگی های مکانیکی خاک های تورم پذیر راه های جنگلی چکیده

دوره 25، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-18

آیدین پارساخو؛ عبدالرسول حیدری؛ مهران نصیری؛ هاشم حبشی


2. اثر شیب طولی مسیر و تعداد تردد قاطر بر کوبیدگی خاک جنگل هنگام حمل چوب

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 309-308

آیدین پارساخو؛ حسین یازرلو


3. بررسی عملکرد اقتصادی روش‌های سنتی حمل و نقل چوب در مزارع بید و صنوبر (مطالعه‌موردی: استان ‏کردستان)‏

دوره 22، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 103-122

محسن مصطفی؛ آیدین پارساخو؛ شعبان شتایی جویباری؛ مجید لطفعیان؛ نیشتمان حاتمی