نویسنده = رسالتی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر متقابل نوع پرکننده معدنی و الکیل کتون دیمر (AKD)بر ویژگی‌های کاغذ چاپ و تحریر

دوره 21، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 133-148

کامل محمدزاده سقاواز؛ حسین رسالتی؛ احسان محرابی