نویسنده = کاوسی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط پوسیدگی درختان با قارچ‌های چوب‌زی و برخی از عوامل رویشگاهی در جنگل شصت‌کلاته گرگان

دوره 20، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 167-181

محمد رستمیان؛ محمدرضا کاوسی؛ شعبان شتایی؛ علی اکبر محمدعلیپور ملکشاه