نویسنده = عطارود، پدرام
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی الگوریتم جهانی کشف آتش در شناسایی آتش فعال در عرصه های منابع طبیعی به کمک تصاویر سنجنده MODIS (مطالعه موردی: پارک ملی گلستان)

دوره 20، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 81-97

فرخ پورشکوری اله ده؛ علی اصغر درویش صفت؛ فرهاد صمد زادگان؛ پدرام عطارود؛ جواد سلیاری