شناسایی و اولویتبندی شاخصهای مؤثر بر مصرف فرآوردههای مرکب چوب- پلاستیک در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 مدرس / دانشگاه پیام نور واحد جویبار

چکیده

 سابقه و هدف:
وجود پتانسیل عظیم مصرف فرآورده‌های مرکب چوب- پلاستیک به عنوان  محصول جدید چوبی ‌اهمیت تعیین و وارزیابی معیارهای تاثیرگذار بر مصرف این کامپوزیت را بخوبی نشان میدهد وهدف از این پژوهش شناسایی خصوصیات و اولویت‌بندی فاکتورهای موثر در مقبولیت این محصول در بین مصرف‌کنندگان می‌باشد.
مواد و روش‌ها:
روش‌شناسی تحقیق، تحلیلی و تخمینی بوده به طوری که پس از بررسی منابع و مصاحبه با کارشناسان صنعتی و دانشگاهی، تعداد 10 شاخص تأثیرگذار شناسایی و جهت تعیین درجه‌ی اهمیت و اولویت­بندی این معیارها، پرسش‌نامه­ای مطابق با اصول طیف لیکرت طراحی و توزیع گردید آنگاه برای مقایسه میانگین وزنی معیارها و تعیین معنی‌دار بودن اختلاف‌ها از آنالیز واریانس یک‌طرفه استفاده شد.
یافته‌های تحقیق:
     نتایج نشان می­دهد که فاکتورهای مؤثر بر بازار مصرف چوب-پلاستیک از نظر مصرف‌کنندگان ایرانی دارای اهمیت یکسانی نمی­باشد. در این میان، ویژگی‌های مقاومت در برابر رطوبت، دامنه و وسعت مصرف و مشتری پسندی از اهمیت بیشتری برخوردارند که این معیارها می­بایست مورد توجه تولیدکنندگان و عرضه­کنندگان این محصول در کشور قرار گیرد.
    نتیجه‌گیری:
    عمده‌ترین دلیل مقبولیت کامپوزیت چوب- پلاستیک ویژگی‌های مقاومت در برابر رطوبت می‌باشد و با داشتن دوام و شکل‌پذیری مناسب آن می تواند جایگزین دیگر فراورده‌های چوبی گردد هرچند قیمت بالای آن در مقایسه با صفحات فشرده چوبی جای تامل دارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Descriptive Analysis of Effective Criteria on Wood-Plastic Composites Consumption in Iran

نویسنده [English]

  • Ali Rafighi 1
1 Faculty Member/Gorgan Univ. of Agric. Sciences & Nat. Res.
چکیده [English]

Background and objective:
Wood-plastic Composite is one of the newest products in the world and has experienced huge growth in recent years. There is great potential for use of these products in various ways, so it is necessary to identify and evaluate the effective criteria on acceptance of this product among Iranian consumers.
 
Materials and methods:
The methodology of research is descriptive analysis and after reviewing the literature and interviewing with industrial and academical experts, 10 effective criteria were identified and a questionnaire has designed in accordance with the principles of the LIKERT scale in order to determine the importance and priority of these indexes.
 
Results:
The results show that the factors affecting the wood-plastic composites market doesn’t have equal importance in opinion of Iranian consumers. Among the properties of this product, moisture resistance usage range and customer satisfaction have more importance respectively. These criteria should be considered by  manufacturers and suppliers in Iran.
 
Conclusion:
The most common reason of the acceptance of wood-plastic composites are  moisture resistance properties and it can be replaced by other wood products because of good durability and Plasticity, however its high price compared with compact wood panels have to be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wood-Plastic Composite
  • Likert Scale
  • Effective Criteria
  • Consumption Market