دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. کارایی شبکه عصبی مصنوعی بهینه در مدلسازی کربن آلی خاک مبتنی بر داده های میدانی و تصاویر Sentinel-2 در ارسباران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

10.22069/jwfst.2020.17946.1870

محسن لطفی؛ سید یوسف عرفانی فرد؛ فرشاد امیراصلانی؛ علی کشاورزی


2. ساخت و ارزیابی ویژگیهای فیزیکی-مکانیکی نانوکامپوزیت کاغذ سلولزی-مغناطیسی/رزین اپوکسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

10.22069/jwfst.2020.17421.1842

مهدی مشکور؛ آسیه گلدوست جویباری؛ تقی طبرسا؛ حسین یوسفی


3. بررسی تاثیر نوع ماده اولیه بر ویژگی های چندسازه لیگنوسلولزی عایقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

10.22069/jwfst.2020.17720.1853

حمیدرضا عدالت؛ علی نجفی امیری؛ تقی طبرسا؛ محراب مدهوشی


4. اثرات نانوزئولیت بر برخی ویژگی‌های نهال‌ صنوبر‏‏ دورگ تریپلو تحت دوره‌های آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

10.22069/jwfst.2020.17905.1869

سید احسان ساداتی؛ جمشید مختاری؛ مائده یوسفیان؛ فرهاد اسدی


5. بررسی توزیع مکانی و دسترسی به پارک‌های شهر خرم‌آباد با استفاده از روش تحلیل شبکه‌ و بافرینگ‌‌

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

10.22069/jwfst.2020.17755.1855

زهرا هوشیاری؛ رحیم ملک نیا؛ حامد نقوی؛ سحر برازمند