کلیدواژه‌ها = پارک ملی گلستان
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی نقش شاه‌راه آسیایی بر روی آتش‌سوزی‌های پارک ملی گلستان در محیط GIS

دوره 25، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 33-48

حسن فرامرزی؛ سید محسن حسینی؛ حمید رضا پورقاسمی؛ مهدی فرنقی


3. پهنه بندی خطر آتش سوزی در پارک ملی گلستان با استفاده از روش رگرسیون لجستیک

دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-16

طیبه میردیلمی؛ شعبان شتایی جویباری؛ محمدرضا کاووسی