کلیدواژه‌ها = " نانوکیتین"
تعداد مقالات: 1
1. اثر پلاسمای سرد بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی نانوکاغذ تهیه شده از نانوفیبر سلولز و نانوفیبر کیتین

دوره 26، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 15-27

حسام الدین جنت امانی؛ علی معتمدزادگان؛ محمد فارسی؛ حسین یوسفی