کلیدواژه‌ها = کدورت
تعداد مقالات: 1
1. اثر آلوم و کیتوزان بر ساختار آب ‌سفید خروجی از توری ماشین کاغذ و ویژگی‌های کاغذ

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 177-192

نورالدین نظرنژاد؛ مینا متانی؛ قاسم اسدپور اتوئی