نویسنده = هزندی عبدالحمید
تعداد مقالات: 1
1. اثر نانو ذرات سیلیس بر خصوصیات فیزیولوژیک نهال بنه (Pistacia atlantica subsp. mutica) تحت تنش خشکی

دوره 26، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 85-100

کلثوم محمودی؛ یاسر علیزاده؛ هزندی عبدالحمید؛ حمیدرضا ناجی